Kurumsal

Önceki Sayfa

NTepe Eğitim Yönetim ve Danışmanlık

2001 yılında Kalite Yönetim Danışmanlığı yapmak ve İşletmelere Yönetim Eğitimleri vermek üzere kurulmuştur.

 
NTEPE, Türk Standartları Enstitüsü’nden TS-HYB 13077 ve TS-HYB 13081 standartları kapsamında Yönetim danışmanlığı yapma yetkisine sahiptir.

 
NTEPE kurumsallaşma kapsamında kendi içinde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini uygulamaya koymuştur.

Özel Entepe Hizmet İçi Eğitim Merkezi

İşletmelerde çalışan personelin eğitim durumlarına göre mesleki eğitim almaları yapılan kanuni düzenlemelerle zorunlu hale gelmiştir. Bu alanda mesleki eğitimler vermek ve ilgili personeli sertifika sahibi yapmak üzere, Özel Entepe Hizmet İçi Eğitim Merkezi’ni İstanbul Valiliğinin 5580 Sayılı yasası çerçevesinde 09.01.2012 tarih ve 3683 sayılı izni ile açmıştır

 

Milli Eğitim Bakanlığının özel öğretim kurumlarında yer alan ve amacı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olarak kurum, kuruluş veya iş yeri personeline hizmet içi eğitim yoluyla kurs, seminer, sempozyum, konferans, panel, çalıştay, atölye ve benzeri faaliyetleri düzenlemek için Kurum Müdürü olarak Necati ALOĞLU yönetiminde faaliyetlerine başlamıştır.

 


Eğitim Programlarımız M.E.B tarafından belirlenmekte ve konunun uzmanı, mühendis ve akademisyen eğitmenlerimiz M.E.B tarafından onaylanarak atanmaktadır.

 

Deneyimli uzman  kadromuz, kurumsal yaklaşımımız, sürekli kalite ve uzun vadeli iş birliği anlayışımız ile en tepedeyiz..