Entegre Devre Topografyaları

Önceki Sayfa
İletişim Formu

Entegre devre

Elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki üründür.

Entegre devre topografyası

Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümüdür.

 

Başvuru için gerekli belgeler

 • Başvuru dilekçesi,
 • Entegre devrenin yerine getirdiği elektronik işlevleri tanımlayan bilgileri de içeren entegre devre topografyasının kopya veya net çizimleri,
 • Entegre devre topografyası hakkında özet bilgi,
 • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge,
 • Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekâletname,
 • Başvuru tüzel kişi adına yapılıyor ise imza sirküleri.

Entegre devre topografyası başvurusu veya tescilinden doğan haklar başkasına devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans sözleşmesine ve rehine konu olabilir.

Referanslarımızdan Bazıları

 • kucuk-aga.jpg
 • MIitsubishi.jpg
 • kucuk-6.jpg
 • kucuk-4.jpg
 • kucuk-rteu.jpg
 • kucuk-2.jpg
 • musiad-1284325944.jpg
 • kucuk-iar.jpg
 • indir.jpg
 • kucuk-TUMSAS.JPG
 • kucuk-9.jpg
 • kalyon-insaat-1307985246.png
 • eybertyh.jpg

/site/site-alt-kapanis.png