Yönetim Danışmanlığı

Önceki Sayfa
İletişim Formu

Kurumsallaşmak amacıyla kuruluşların ve günün koşullarına uygun yönetim ve organizasyon yapılarını oluşturarak gerekli sistemleri kurmaları, kuruma özgü davranış, norm, standart ve ilkeleri bir proje kapsamında ele almak bunları yazılı hale getirmek ve bir bütün olarak uygulamak.

Yönetim Danışmanlığının Amacı

 • Kuruluşun sürekliliğinin sağlanması,
 • Kuruluşun iş yapma  ve davranış biçimlerinin geliştirilmesi,
 • Kuruluşların kişisellikten kurtarılıp sisteme ve kurumsal yapıya kavuşturulması
 • Yeniden yapılanma ve değişimin sağlanması.

Yönetim Danışmanlığının Kapsamı

 • Kurum Kültürü Oluşturma
 • Misyon, vizyon, amaaç ve hedeflerin belirlenmesi
 • Stratejik Yönetim
 • Süreç Yönetimi
 • Müşteri ile İlişkiler Yönetimi
 • Bütçe ve Finansal yönetim
 • Satın alma ve Tedarik Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Operasyon Yöneti
 • Üretim Yönetimi
 • CE Ürün Belgelendirme Yönetimi
 • Planlama ve Stok Yönetimi
 • Servis Yönetimi(SSH)
 • Altyapı ve bakım Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi

Danışmanlığın Süresi

4-12 Ay

Referanslarımızdan Bazıları

 • kucuk-aga.jpg
 • MIitsubishi.jpg
 • kucuk-6.jpg
 • kucuk-4.jpg
 • kucuk-rteu.jpg
 • kucuk-2.jpg
 • musiad-1284325944.jpg
 • kucuk-iar.jpg
 • indir.jpg
 • kucuk-TUMSAS.JPG
 • kucuk-9.jpg
 • kalyon-insaat-1307985246.png
 • eybertyh.jpg

/site/site-alt-kapanis.png