Ürün Yönetimi - CE

Önceki Sayfa
İletişim Formu

CE uygunluk işareti, “Conformite Europeenne” sözcüklerinin baş harflerinden oluşmakta olup “Avrupa normlarına uygunluk” anlamına gelmektedir ve aşağıda gösterildiği şekilde sembolize edilmektedir.CE işareti aşağıdaki formatta olmalıdır. CE işareti genişletiliyor veya daraltılıyorsa oranlar korunmalıdır.

/ce.jpg

Sadece  asgari güvenlik koşullarına sahip  olduğunu gösteren CE işareti, bir kalite belgesi  değildir.CE  işareti, ürünün AB içerisinde serbestçe dolaşımını sağlayan, 1 Ocak 2004 itibariyle Türkiye iç pazarında da kullanılma zorunluluğu olan, üreticinin garanti beyanı olmakla beraber bir bakıma ürünün pasaportu niteliğinde olan bir işarettir.
CE İşareti, ürünün AB’nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygun olarak üretildiğini  ve belgelendirildiğini göstermektedir.Yani ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir işarettir.
Yeni Yaklaşım direktifleri kapsamındaki bir ürünün, CE İşaretli olarak piyasaya  sunulmasından üretici sorumludur.Ancak; eğer üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi  Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır.Bir  başka deyişle, ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır.

CE Belgelendirme Süreci

1. Aşama

 • Ürünün teknik özelliklerinin tanımlanması;
 • Ürünün hangi direktifler kapsamında olduğunun belirlenmesi;
 • Ürüne özel standartların araştırılması;
 • Uygulanacak direktiflerin ve harmonize standartların belirlenmesi;
 • Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerinin incelenmesi ;
 • (Bazı direktifler CE işareti sürecinde kalite sistemi bulunmasını öngörmektedir)

2. Aşama

 • Teknik Dokümantasyon / Teknik Dosyanın hazırlanması;
 • Risk Analizinin yapılması;
 • Normlara uygun kullanım kılavuzu hazırlanması;
 • Ürünün test,analiz ve teknik kontrollerinin yapılması;
 • (Bu kontroller firma içindeki imkanlarla ya da gerekli durumlarda Onaylı Kuruluşlar veya test laboratuarları tarafından yapılabilir.)
 • Uygunluk Beyanı’nın yayınlanması;
 • Gerekli durumlarda Onaylı Kuruluş veya test kuruluşundan sertifika ve/veya test raporu alınması;

3. Aşama

 • CE işaretinin ilgili direktife uygun olarak ürüne iliştirilmesi

4. Aşama

 • Ürüne ait Teknik Dosya’nın ürünle ilgili direktifte belirtilen süreyle saklanması ve gerektiğinde yetkili makamlara/ piyasa gözetimi yapan yetkili kurumlara sunulabilecek şekilde arşivlenmesi.

Referanslarımızdan Bazıları

 • kucuk-aga.jpg
 • MIitsubishi.jpg
 • kucuk-6.jpg
 • kucuk-4.jpg
 • kucuk-rteu.jpg
 • kucuk-2.jpg
 • musiad-1284325944.jpg
 • kucuk-iar.jpg
 • indir.jpg
 • kucuk-TUMSAS.JPG
 • kucuk-9.jpg
 • kalyon-insaat-1307985246.png
 • eybertyh.jpg

/site/site-alt-kapanis.png