Ünye de Kalite Eğitimleri Şimdilik Sona Erdi

Önceki Sayfa
Resim Alternatif Açıklama

Ünye'de Ünye Belediyesi konservatuarında düzenlediğimiz kalite yönetim sistemleri eğitimimiz sona erdi.

Bütün katılımcılara teşekkür eder, başarılar dileriz..

Resim Alternatif Açıklama

N Tepe Eğitim ve Danışmanlık tarafından düzenlenecek olan Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi kayıtlarımız başlamıştır.

 

Bütün dünyada uygulanan ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi ülkemizde uygulamaya konan kanunlar ve devlet destekleri ile beraber daha da önem kazanmıştır. Gıda, Çevre ve İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri temel eğitim programına katılarak hem kendinize yeni bir vizyon katabilir hem de M.E.B. onaylı kuruluşumuzdan alacağınız sertifikalarla iş hayatınızda ve iş başvurularınızda bir adım öne geçebilirsiniz..


Gelişen ve değişen Dünya’da en büyük sorunlardan biri “ işsizlik”. Sadece diploma ile iş bulmanın imkânsız hale geldiği günümüzde, işverenlerin beklentileri de arttı. İş ilanlarını incelediğimizde görüyoruz ki artık uluslararası standartlar (ISO) hakkında bilgisi olan kişiler, işverenler tarafından tercih nedeni oluyorlar. Siz de rakiplerinizin bir adım önüne geçmek, tercih nedeni olmak, cv’nize önemli sertifikalar katmak istiyorsanız, sizi kariyerinize yatırım yapmak üzere eğitimimize davet ediyoruz...

 

EĞİTİM BAŞLIKLARIMIZ;


1.   ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9000 standardı temel hedefi kuruluşların faaliyetlerine katma değer kazandırma ve performansı sürekli artırma olanağı sağlamaktır. Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme, gerçeklere dayalı karar verme ve tedarikçilerle karşılıklı çıkar ortaklığına dayalı ilişki kavramları üzerine kurulmuş olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, müşteri memnuniyetini, müşteri beklentileri ve geçerli yasal şartlar karşılanarak sağlanması için şartları tanımlamak ve yönetebilmektir.


2.   ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Çevre Bakanlığı Mevzuatları ve ISO 14001 standardına göre Yönetim Sistemi’nin Kurulması ve Sürekli Geliştirilmesi İçin Gerekli Olan Bilgilerin Kazanılması, Çevre Yönetim Sisteminin, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliği amacını güden, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standartları ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının anlatılmasıdır. ISO 14001 Standardı sanayi kuruluşları faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararı en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır.

 

 3.  ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir standarttır. Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır. Bu Standart, gıda zinciri boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak için takip eden genellikle anahtar öğeler olarak kabul edilen öğeleri birleştiren gıda güvenliği yönetim sistemi için ihtiyaçları tanımlamaktadır.

 

4.  OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS -18001 Yönetim sistemi iş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası bir standarttır. Bu standardın amacı önleyici olması, gerekli kontrol mekanizmalarını, düzeltici faaliyetleri, geri besleme, devamlı olarak gelişme ve iyileştirmeyi kapsaması, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve devamının sağlanmasıdır. Bu eğitimle katılımcıların 18001 Yönetim sistemini kavraması ve oluşturabilecek seviyeye getirilmesi hedeflerimizdendir. OHSAS 18001 Standardı ile iş kazaları ve meslek hatalarını en aza indirmek, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri öğrenmek ve yerine getirmek bunlarla beraber sistem dâhilinde bu yapıyı tanımlamak amaçlanmıştır.

Referanslarımızdan Bazıları

 • kucuk-aga.jpg
 • MIitsubishi.jpg
 • kucuk-6.jpg
 • kucuk-4.jpg
 • kucuk-rteu.jpg
 • kucuk-2.jpg
 • musiad-1284325944.jpg
 • kucuk-iar.jpg
 • indir.jpg
 • kucuk-TUMSAS.JPG
 • kucuk-9.jpg
 • kalyon-insaat-1307985246.png
 • eybertyh.jpg

/site/site-alt-kapanis.png